Lyric
MAY IT BE
May it be an evening star
Shines down upon you
May it be when darkness falls
Your heart will be true
You walk a lonely road
Oh! How are you are from home
Mornie utulie (darkness has come)
Believe and you will find your way
Mornie alantie (darkness has fallen)
A promise lives within you now
May it be shadows call
Will fly away
May it be your journey on
To light the day
When the night is overcome
You may rise to find the sun
Mornie utulie (darkness has come)
Believe and you will find your way
Mornie alantie (darkness has fallen)
A promise lives within you now
A promise lives within you now
Lời Việt
Có thể là...

Có thể là vì sao ban đêm
Chiếu sáng ngay trên đầu
Có thể khi bóng tối ập đến
Trái tim người sẽ thành thật
Ngừơi...đi trên đoạn đường cô đơn
Ôi...người thế nào từ nhà?
Bóng tối đã đến
Tin tưởng, và người sẽ tìm thấy
Bóng đêm ập xuống
Hứa hẹn sống trong bạn lúc này
Có thể là bóng mờ gọi đến
Sẽ bay đi nhanh...
Có thể là chuyến đi người định
Sẽ chuyển thời gian
Khi màn đêm đã qua đi
Người có thể đứng dây và tìm ánh dương
Bóng đêm đã đến
Tin, và người sẽ tìm thấy
Bóng tối ập xuống
Lời hứa đang sống trong bạn...

Cảm nhận âm nhạc

Chỉ chấp nhận bình luận bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai qui định sẽ bị xóa.


Đăng nhập

Playlist
Chưa đăng nhập!
Bạn hãy đăng nhập để sử dụng được chức năng này!.
Fanpage