Lyric
Come here
Let me take you on a trip
Leaving in the name of love
Silence and emptiness

You're among a billion stars
Please don't say a single word
All around the galaxy
Silence and emptiness

Let's go into space
Heading for Venus
Fly around the Sun
Playmate to Jesus
Everywhere I go, I pray
For universal love

High above the sky
Closer to Heaven
Here among the stars
All is forgiven
Everywhere I go, I pray
For universal love

I'm hearing nothing - is it me or is it you?
I keep on trying but you're just not coming through
I see your signal but I keep on losing it
I'll find your frequency bit by bit

Forgive me
Please, forgive the things I've done
Every little matters here
Life keeps moving on

Everlasting energy
Shining all over me
Falling into gravity
Silence and emptiness

Let's go into space
Heading for Venus
Fly around the Sun
Playmate to Jesus
Everywhere I go, I pray
For universal love

High above the sky
Closer to Heaven
Here among the stars
All is forgiven
Everywhere I go, I pray
For universal love

(Can you hear me?) I'm hearing nothing - is it me or is it you?
(Can you hear me?) I keep on trying but you're just not coming through
(Can you hear me?) I see your signal but I keep on losing it
(Can you hear me?) I'll find your frequency bit by bit

Love spreads love - forevermore
Fear spreads fear - the Devil's core
Take my hand and follow me
It's magical

This moment's gonna change my life

(Can you hear me?) Love spreads love - forevermore
(Can you hear me?) Fear spreads fear - the Devil's core
(Can you hear me?) Take my hand and follow me
(Can you hear me?) It's magical - so here we go

Let's go into space
Heading for Venus
Fly around the Sun
Playmate to Jesus
Everywhere I go, I pray
For universal love

High above the sky
Closer to Heaven
Here among the stars
All is forgiven
Everywhere I go, I pray
For universal love

(Can you hear me?) I'm hearing nothing - is it me or is it you?
(Can you hear me?) I keep on trying but you're just not coming through
(Can you hear me?) I see your signal but I keep on losing it
(Can you hear me?) I'll find your frequency bit by bit

Life keeps moving on (Love) (Love)
Life keeps moving on (Love)
Lời Việt
Chọn bản dịch khác

Bài dịch này chưa được duyệt với lý do:

Anh đến đây đi nào !
Hãy để em đưa anh vào một chuyến đi
Giữ lại một cái tên cho tình yêu này,
Trong cái tĩnh lặng và khoảng không rộng lớn.

Anh đang là một trong hàng tỷ ngôi sao trên kia
Xin anh đừng nói dù chỉ là một lời duy nhất
Xung quanh dải ngân hà này,
Chỉ có sự im lặng và những khoảng không.

Chúng mình hãy cùng đi vào không gian
Hướng về vị thầnh tình yêu
Cùng nhau lượn một vòng quanh mặt trời
Cùng đùa giỡn với Chúa Giêsu
Bất cứ nơi nào em đi đến, em cũng cầu nguyện
Cho một tình yêu bất diệt.

Ở thật cao trên bầu trời kia
Là khoảng không gian bao la cùng những thiên đường
Ở nơi đấy trong số các ngôi sao
Tất cả như được tan biến
Bất cứ nơi nào em đến, em đều cầu nguyện ,
Cho một tình yêu bất diệt.

Em chả nghe được gì cả - như thế là do em hay ở anh?
Em đã tiếp tục cố gắng, nhưng vì đâu anh không đến
Em đã nhìn thấy được những dấu hiệu , nhưng em tiếp tục làm mất nó
Em sẽ dò tìm thấy anh một cách chậm rãi

Hãy tha thứ cho em nhé !
Đi mà ! hãy tha thứ cho những điều em đã làm.
Có một chút rắc rối ở đây
Cuộc sống chẳng chịu dừng lại

Một sức mạnh vĩnh cửu ,
Với em mọi thứ là hoàn hảo.
Em như rơi vào trạng thái không trọng lực ,
Chỉ có im lặng và các khoảng không .

Chúng mình hãy cùng đi vào không gian
Hướng về vị thầnh tình yêu
Cùng nhau lượn một vòng quanh mặt trời
Cùng đùa giỡn với Chúa Giêsu
Bất cứ nơi nào em đi đến, em cũng cầu nguyện
Cho một tình yêu bất diệt.

Ở thật cao trên bầu trời kia
Là khoảng không gian bao la cùng những thiên đường
Ở nơi đấy trong số các ngôi sao
Tất cả như được tan biến
Bất cứ nơi nào em đến, em đều cầu nguyện ,
Cho một tình yêu bất diệt.

(Anh có thể nghe thấy em không?), Em đã chẳng nghe được gì – là tại em hay tại anh?
(Anh có thể nghe thấy em chứ?) Em tiếp tục cố gắng, nhưng thật sự anh đã không đến
(Anh có thể nghe thấy em nói không?), Em nhìn thấy tín hiệu từ anh, nhưng em tiếp tục để mất nó
(Anh có thể nghe thấy em nói chứ?), tôi sẽ tìm thấy tần số của anh một cách chậm rãi.

Tình yêu nối tiếp tình yêu – đời đời
Sợ hãi nối tiếp sợ hãi - cốt lõi của Quỹ dữ
Nào,nắm lấy tay em và đi theo em
Đó là một phép thuật màu nhiệm.

Khoảnh khắc này sẽ thay đổi cuộc sống của em.

(Anh có thể nghe thấy em không?), Em đã chẳng nghe được gì – là tại em hay tại anh?
(Anh có thể nghe thấy em chứ?) Em tiếp tục cố gắng, nhưng thật sự anh đã không đến
(Anh có thể nghe thấy em nói không?), Em nhìn thấy tín hiệu từ anh, nhưng em tiếp tục để mất nó
(Anh có thể nghe thấy em nói chứ?), tôi sẽ tìm thấy tần số của anh một cách chậm rãi.

Chúng mình hãy cùng đi vào không gian
Hướng về vị thầnh tình yêu
Cùng nhau lượn một vòng quanh mặt trời
Cùng đùa giỡn với Chúa Giêsu
Bất cứ nơi nào em đi đến, em cũng cầu nguyện
Cho một tình yêu bất diệt.

Ở thật cao trên bầu trời kia
Là khoảng không gian bao la cùng những thiên đường
Ở nơi đấy trong số các ngôi sao
Tất cả như được tan biến
Bất cứ nơi nào em đến, em đều cầu nguyện ,
Cho một tình yêu bất diệt.

(Anh có thể nghe thấy em không?), Em đã chẳng nghe được gì – là tại em hay tại anh?
(Anh có thể nghe thấy em chứ?) Em tiếp tục cố gắng, nhưng thật sự anh đã không đến
(Anh có thể nghe thấy em nói không?), Em nhìn thấy tín hiệu từ anh, nhưng em tiếp tục để mất nó
(Anh có thể nghe thấy em nói chứ?), tôi sẽ tìm thấy tần số của anh một cách chậm rãi.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục tuần hoàn
Cuộc sống vẫn tiếp tục …

Cảm nhận âm nhạc

Chỉ chấp nhận bình luận bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai qui định sẽ bị xóa.


Đăng nhập

Playlist
Chưa đăng nhập!
Bạn hãy đăng nhập để sử dụng được chức năng này!.
Fanpage